Overtagelsestilbud

Den mest indgribende begivenhed, et noteret selskab kan blive udsat for, er et overtagelsestilbud (takeover). Det indebærer komplicerede forløb og ofte med store værdier på spil. I sådan et forløb er det afgørende med rådgivere, der ikke blot besidder juridiske kompetencer, men tillige har erfaring, kommerciel forståelse og tillid hos alle parter.

Vi har medvirket på køber- eller sælgerside ved hovedparten af danske overtagelser de sidste 10 år. Det er således en unik kompetencebase, vi stiller til rådighed, hvor vores rådgivning tager udgangspunkt i en fundamental forståelse for de kommercielle og menneskelige processer, en overtagelsesproces involverer.

I starten etablerer vi en kernegruppe, som følger vores kunder igennem processen og inddrager relevante juridiske kompetencer, hvis behovet opstår. Samtidig sikrer vi et tæt samarbejde med involverede finansielle rådgivere, revisorer, kommunikationsrådgivere mv., så du får det bedst mulige resultat.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Forhandlinger ved overdragelse af en kontrollerende aktiepost eller fremsættelse af købstilbud
  • Tilbudsdokument og eventuelle aftaler med aktionærer eller målselskabet
  • Kommunikation til aktionærer og omverdenen
  • Due diligence-undersøgelser under iagttagelse af de særlige hensyn, som gælder for undersøgelser af børsnoterede virksomheder 
  • Udarbejdelse af takeover-manualer 
  • Afnotering af selskaber fra en fondsbørs eller et andet marked 
  • Børs- og selskabsretlige muligheder og pligter samt finansiering af transaktionen

Kontaktpersoner med speciale i Kapitalmarkeder