Konkurrenceret

Skærpede konkurrenceregler betyder, at retsområderne de senere år har fået en mere fremskudt plads i virksomhedernes dagligdag.
Kartelsagerne bliver forfulgt og sanktioneret med stadigt større bøder og straffe, og de stadigt mere omsiggribende fusionskontrolregler i stadigt mere koncentrerede markeder betyder, at konkurrenceretten nu fra første færd må indgå i virksomhedernes grundlag for beslutninger om fusioner, virksomhedsopkøb mv.

Kromann Reumerts Konkurrencegruppe er markedets førende rådgiver inden for dansk og EU-konkurrenceret, herunder statsstøtte og generelle EU-retlige forhold.

Konkurrenceøkonomi

Økonomiske analyser spiller en stadig større rolle inden for konkurrenceretten såvel som andre juridiske specialer. Derfor ser vi også oftere, at sager håndteres bedst, hvis de er præget af et samspil mellem jura og økonomi. Vores erfaringer viser, at økonomiske teorier og analyser kan understøtte den juridiske argumentation og dermed øge den samlede gennemslagskraft væsentligt. Hos Kromann Reumert har vi økonomiske specialister ansat, der i tæt samarbejde med advokater og på tværs af specialer sikrer, at vi tilbyder vores klienter den bedste rådgivning.

Læs mere vores arbejde med konkurrenceøkonomi og økonomiske analyser

Gode resultater

Konkurrencegruppen har stor praktisk erfaring i at varetage virksomhedernes interesser over for de danske konkurrencemyndigheder, både under forhandlingerne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og møderne med Konkurrencerådet.

Konkurrencegruppen har også stor erfaring og gode resultater i sager for Konkurrenceankenævnet. Her har de virksomheder, vi har repræsenteret siden 2000, fået medhold i ca. 80 % af tilfældene.

Gruppen har tillige indgående kendskab til Europa-Kommissionen og dennes beslutningsproces, ikke mindst fra håndteringen af en række større fusionssager, og fører sager for EU-domstolene.
Vores internationale erfaringer muliggør, at vi gennem et omfattende netværk af førende konkurrenceretsadvokater i alle væsentlige lande kan levere ”one stop shop” rådgivning på tværs af landegrænserne.

 

Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:


 

Kromann Reumert On Call

Kromann Reumert on call på din smartphone

Er din virksomhed i risiko for at blive udsat for et uanmeldt kontrolbesøg eller en ransagning fra enten danske myndigheder eller myndigheder fra EU, så giver "Kromann Reumert on call" dig mulighed for omgående at få bistand fra vores specialister. Med "Kromann Reumert on call" kan du hurtigt komme i kontakt med den rette specialist, der vil hjælpe dig trygt igennem kontrolbesøget.

 

Tilføj vores nye web-app "Kromann Reumert on call" til iOS eller Android her:

 

Kontaktpersoner med speciale i Konkurrenceret