Erstatningssager og konkurrence­regler

Overtrædelse af konkurrencereglerne kan ikke alene føre til myndighedsindgreb og sanktioner, men også pådrage de involverede virksomheder erstatning. Ikke mindst inden for kartelretten ses det oftere og oftere, at der anlægges private retssager med påstand om erstatning.


De nye regler om gruppesøgsmål giver nye muligheder for at få erstatning og dermed for virksomhedernes risikoeksponering.


Vi rådgiver virksomheder i sådanne erstatningssager. Vores ekspertise vedrører både sager, hvor vi repræsenterer den erstatningssøgende, og sager hvor vi forsvarer virksomheder, herunder i massesøgsmål.

Kontaktpersoner med speciale i Konkurrenceret