Generel EU-ret

Vi yder løbende rådgivning i sager vedrørende generelle EU-retlige spørgsmål, herunder alle aspekter af EU-traktatens regler om varers, personers, tjenester og kapitalens frie bevægelighed.

Vi har bl.a. erfaring med:

  • Forelæggelser og førelse af sager for EU-domstolene 
  • Kontakter til Kommissionens tjenestegrene i Bruxelles

Kontaktpersoner med speciale i Konkurrenceret