Konkurrence­økonomi og økonomisk analyse

Hos Kromann Reumert har vi økonomiske specialister ansat, der i tæt samarbejde med advokater og på tværs af specialer sikrer, at vi tilbyder vores klienter den bedste rådgivning.

Økonomiske analyser spiller en stadig større rolle inden for konkurrenceretten såvel som andre juridiske specialer. Derfor ser vi også oftere, at sager håndteres bedst, hvis de er præget af et samspil mellem jura og økonomi. Vores erfaringer viser, at økonomiske teorier og analyser kan understøtte den juridiske argumentation og dermed øge den samlede gennemslagskraft væsentligt.

Gennem den integrerede behandling af jura og økonomi tager vi højde for alle aspekter ved sagerne. Det sikrer os det stærkeste modspil over for både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Europa-Kommissionen, samt når afgørelserne skal prøves for Konkurrenceankenævnet og domstolene.

Inden for konkurrenceret udarbejder vores økonomiske specialister blandt andet:

 

  • Markedsafgrænsninger, herunder brug af kvantitative metoder og eventuelt spørgeskemaundersøgelser
  • Compliance- og effektvurderinger af dominerende virksomheders adfærd, herunder ved analyser af f.eks. pris- og rabataftaler samt omkostningsstrukturer 
  • Fusionsvurderinger, herunder kvantitative analyser af fusionens effekt på konkurrencen ved brug af f.eks. diversion ratios, UPP, IPR, budstudier mv.

Vores økonomiske specialister bistår også en række øvrige specialer med blandt andet:

 

  • Erstatningssager, herunder analyser af kausalitet, opgørelse af tab og overvæltning
  • Økonomiske vurderinger i sager om statsstøtte
  • Værdiansættelse

Økonomiske analyser spiller en stadig større og ofte afgørende rolle i konkurrenceretten. Derfor har vi økonomiske specialister i vores afdeling for konkurrenceret for at sikre det bedste samspil mellem jura og økonomi i håndteringen af sagerne.

Kontaktpersoner med speciale i Konkurrenceret