Låne­administration

Kromann Reumert har udviklet en uafhængig, kommerciel og prisvenlig facility agent og låneadministrationsmodel for at imødekomme specifikke behov for pensions- og livsforsikringsselskaber samt andre alternative og utraditionelle finansielle udbydere.

De alternative lånemarkeder har gennem de seneste år oplevet en markant vækst i forhold til både den geografiske udbredelse, volumen, produktudvalg samt kundekreds. Finanstilsynet har i stigende grad haft fokus på risici forbundet med pensionsselskabers alternative investeringsaktiviteter og har samtidig udtrykt bekymring for, hvorvidt aktørerne på de alternative investeringsmarkeder har den fornødne ekspertise til, på tilstrækkelig vis, at kunne håndtere de alternative investeringer og overholde de lovregulerede forpligtelser forbundet hermed.

 

Som reaktion på Finanstilsynets bekymringer vedrørende udfordringerne for utraditionelle lånegivere i relation til håndteringen og administrationen af låneporteføljer har Kromann Reumert udviklet en uafhængig, kommerciel og prisvenlig facility agent og låneadministrationsmodel, som udbydes gennem Kromann Reumert Loan Agency Services. Servicen er skræddersyet til at imødekomme de specifikke behov for pensions- og livsforsikringsselskaber samt andre alternative og utraditionelle finansielle udbydere, herunder långivere med mindre erfaring med låneadministration eller uden de fornødne ressourcer der kræves for at yde fuld låneadministrationsservice.

 

Kromann Reumert Loan Agency Service's facility agent og låneadministrationsservices dækker alle nødvendige forhold for at sikre en effektiv, reaktiv og transparent låneadministration, der lever op til Finanstilsynets krav, og som samtidig opfylder klientens specifikke behov og formål. Kromann Reumert har stor erfaring med rådgivning af banker, andre långivere og tredjepartsagenter inden for en række handelsområder, både på nationale og internationale markeder. Herunder har vi særligt erfaring med strukturering, indledende dokumentation og vedvarende administration af betydelige låneporteføljer. Denne viden og indsigt gør Kromann Reumert, gennem Kromann Reumert Loan Agency Services, til din oplagte partner i ydelsen af facility agent og låneadministrationsservices.

Se venligst vores brochure nedenfor for en uddybende forklaring og introduktion til vores udbudte services.

 

Læs vores brochure for en uddybende forklaring og introduktion til vores udbudte services

 

 

Online Loan Agency platform

Kromann Reumert Loan Agency Services har udviklet en brugervenlig online platform, der fungerer som en one-stop shop for låneadministration. Gennem platformen tilbyder vi en fuldt integreret facility agent og låneadministrationsservice, som er skræddersyet til at imødekomme specifikke klientbehov. Platformen giver klienten mulighed for at få et up-to-date overblik over status mv. ved hvert specifikt lån. Den online platform sikrer fuldt overblik over lånedokumenter og låneaktiviteter samt overvåger overholdelse af fastsatte forpligtelser og deadlines.

 

Den nedenstående video giver et overblik over sitets centrale funktioner og præsenterer hvad du, som klient, kan forvente af vores services. 

Kontaktpersoner med speciale i Låne­administration