Miljøret

Overblik og specialistviden er nødvendig for at sikre optimal rådgivning i et retsområde, som ikke kun er i konstant udvikling, men tillige også er underlagt EU-retlig og national regulering. 
Kromann Reumerts gruppe for miljøret og offentlig ret rådgiver både private virksomheder og offentlige myndigheder inden for alle områder af miljøret og offentlig ret.

Vi leverer effektiv og løsningsorienteret rådgivning og bistand, som er baseret på et nødvendigt overblik og en høj grad af specialistviden inden for et komplekst og dynamisk retsområde.

Kombinationen af overblik og specialistviden er nødvendig for at sikre klienten en optimal rådgivning inden for et retsområde, som ikke kun er i konstant udvikling, men som tillige er undergivet såvel EU-retlig regulering som national regulering.

Derudover forudsætter tilgangen til retsområdet et solidt kendskab til den almindelige forvaltningsret, kommunalret mv. Endelig råder vi over en betydelig proceserfaring, som er nødvendig for at kunne bistå klienten i alle klage- og retsinstanser.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:


Kontaktpersoner med speciale i Miljøret