Affald

Vores specialegruppe inden for miljøret rådgiver om alle aspekter inden for affaldslovgivningen.


Vi rådgiver bl.a. i spørgsmål om: 


  • Indsamling, bortskaffelse og genanvendelse af affald
  • Transport af miljøfarlige stoffer/affald


Vi rådgiver både om de almindelige regler i miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen og om forholdet til den overordnede EU-retlige regulering af affaldsområdet. 


Desuden har vi betydelig erfaring med at bistå inden for særlige områder, herunder i relation til fastsættelse af affaldsgebyrer og til reguleringen af bl.a. elskrot (WEEE).

Kontaktpersoner med speciale i Miljøret