Forvaltningsret

Vores gruppe for miljøret bistår i alle sager, som angår inddragelse af forvaltningsretlige spørgsmål, ligesom vi altid inddrager den almindelige forvaltningsret i løsningen af konkrete opgaver inden for sektorlovgivningen.


Vi har en solid erfaring med at rådgive om de retlige aspekter i relation til forvaltningsloven og offentlighedsloven.


Vores betydelige proceserfaring giver os særlige forudsætninger for at bistå erhvervsklienter og/eller myndigheder i relation til førelse af komplicerede og tunge ”forvaltningssager”, dvs. retssager om domstolsprøvelse af forvaltningsakters gyldighed eller om offentlige myndigheders erstatningsansvar.

Kontaktpersoner med speciale i Miljøret