Jordforurening

Vores gruppe for miljøret og offentlig ret rådgiver inden for alle aspekter af jordforureningslovgivningen.


Vi rådgiver bl.a. om: 
 
 
  • Jordforureningsloven og rækkevidden af lovens bestemmelser om påbud
  • Samspillet med miljøbeskyttelseslovens regler samt almindelige erstatningsretlige regler, herunder

      o Systemet med kortlægning af forurenede arealer
      o Værditabsordningen
      o Myndighedspåbud vedrørende gennemførelse af undersøgelser eller oprensning af
         konstaterede forureninger

Kontaktpersoner med speciale i Miljøret