Miljøreguleringen

Af virksomheder/forurenende aktiviteter

Vores gruppe for miljøret rådgiver ofte erhvervsklienter og myndigheder i forbindelse med konkrete forespørgsler om forståelsen af specifikke områder af en kompleks lovgivning.


Vi bistår i konkrete sager eller tvister vedrørende: 

  • Miljøretlige pålæg, påbud og forbud
  • Tvister med offentlige myndigheder 
  • Førelse af klagesager for Miljøklagenævnet og/eller retssager, herunder i tilfælde af ugyldige myndighedspålæg eller i sager, der involverer principielle spørgsmål

Kontaktpersoner med speciale i Miljøret