Naturbeskyttelse

Vores gruppe for miljøret har stor erfaring i rådgivning inden for anden lovgivning om regulering af fast ejendom, herunder i relation til naturbeskyttelseslovens regler om beskyttelseslinjer, generelle forbud mod tilstandsændringer og fredninger.


Vi rådgiver bl.a. om:


  • Gyldigheden og lovligheden af konkrete indgreb og/eller af spørgsmål om erstatningspligt
  • Dispensation fra et generelt forbud eller en fredning
  • Klagesager for Naturklagenævnet og/eller taksationsmyndighederne

Kontaktpersoner med speciale i Miljøret