Virksomheds­overdragelser

Samt køb og salg af (erhvervs)ejendomme

Virksomhedsoverdragelser og større ejendomsoverdragelser involverer ofte spørgsmål af miljøretlig karakter. 

 

Sådanne overdragelser rejser typisk spørgsmål om købers risiko for at overtage kendte eller ukendte forpligtelser i relation til virksomhedens drift eller forurening af ejendommen. 


Vi har stor erfaring med at bistå klienter ved virksomheds- og ejendomsoverdragelser for at afdække aktuelle eller potentielle miljøretlige risici og rådgive om, hvordan sådanne risici bedst håndteres i forbindelse med transaktionen. 

Vi bistår også med at koncipere de relevante klausuler i handelsdokumenterne.

Kontaktpersoner med speciale i Miljøret