Kommuners retsforhold

Kommunalfuldmagten og kommunal erhvervsvirksomhed

Vores gruppe for miljøret og offentlig ret rådgiver i sager og spørgsmål om kommunernes særlige retsforhold, bl.a. om:

  • Konkrete kommunale dispositioners forenelighed med kommunalfuldmagtens rammer
  • Kommunernes adgang til at drive erhvervsmæssig virksomhed, bl.a. i selskabsform


Kommunal selskabsdannelse


Vi har særlig fokus på, og erfaring med, sager om kommunal selskabsdannelse, bl.a.:
 
  • Konkrete by- og havneomdannelsesprocesser
  • Adskillelse af drifts- og myndighedsopgaver på vand- og spildevandsområdet, som er ved at blive gennemført
  • Affaldssektorens kommende omstrukturering og åbning for at øge konkurrencen mellem det offentlige – bl.a. fælleskommunale driftsselskaber – og private. I den sammenhæng indføres der muligvis også et krav om drift i selskabsform

Desuden rådgiver vi om alle aspekter i relation til reguleringen efter den kommunale styrelseslov.

Kontaktpersoner med speciale i Miljøret