Offentlig ret

Offentlige myndigheder, virksomheder og institutioner er placeret i et komplekst juridisk krydsfelt. Den almindelige forvaltningsret omfatter kun en lille del af de juridiske udfordringer.
Det skyldes ikke kun, at der i dag er en omfattende national og EU-retlig regulering af offentlige myndigheder og institutioner, men også det stigende samarbejde mellem det offentlige og det private erhvervsliv.

Udgangspunktet for vores rådgivning af offentlige myndigheder, virksomheder og institutioner er indsigt i, og respekt for, de klassiske forvaltningsretlige discipliner. 

Disse discipliner kan imidlertid ikke stå alene. Derfor inddrager vores rådgivning også viden og erfaring fra øvrige juridiske specialer, der dækker alle relevante retlige områder. 


Det sikrer, at vores rådgivning på den ene side lever op til de særlige processuelle og materielle krav, der stilles til enhver offentligretlig myndighed, virksomhed og institution, men på den anden side også tager højde for den driftsmæssige virkelighed, de agerer i.

Vi rådgiver bl.a. om: