Erhvervsliv

Offentlige institutioner og myndigheder får i stigende grad kontaktflader med det private erhvervsliv. Det skyldes bl.a. øgede krav til udlicitering og ønsket om øget anvendelse af forskellige former for samarbejder mellem det offentlige og det private i øvrigt.

Et vellykket samspil mellem det offentlige og det private kræver gensidig forståelse af, og respekt for, de organisatoriske, kulturelle og juridiske forskelle mellem dagligdagen i en offentlig myndighed og dagligdagen i en privat virksomhed. En af Kromann Reumerts styrker er netop evnen til at formidle denne forståelse og respekt.

På den ene side har vi et indgående kendskab til de offentligretlige rammer for offentlige myndigheders udøvelse af erhvervsaktiviteter og muligheder for at støtte eller samarbejde med det private erhvervsliv.

På den anden side har vi erhvervslivets forretningsmæssige og juridiske virkelighed tæt inde på livet.

Det giver os mulighed for at rådgive både offentlige myndigheder og private virksomheder om mere end blot indholdet af kommunalfuldmagten eller andre offentligretlige love og regler. Vores rådgivning medvirker til at sikre, at samspillet mellem det offentlige og det private fungerer gnidningsløst og udnytter parternes forskellige styrker og svagheder.

Vi rådgiver bl.a. om:
  • Privatisering og udlicitering
  • Offentlig erhvervsvirksomhed og selskabsdannelse i forbindelse med f.eks. forsyningsselskaber
  • Etablering af joint-ventures mellem offentlige myndigheder og private virksomheder eller mellem flere offentlige myndigheder
  • Erhvervsudvikling
  • Nationale og EU-baserede støttemuligheder
  • Etablering og drift af forskerparker, innovationscentre og væksthuse – med eller uden forudgående udbud
  • Offentlig-private samarbejder, i form af f. eks. OPP, OPS og samlet udbud