HR og personalejura

Som alle andre arbejdsgivere er offentlige myndigheder underlagt den generelle ansættelsesretlige lovgivning, der regulerer det danske arbejdsmarked. Det gælder både den rent danske og den EU-baserede lovgivning.

Herudover skal den offentlige arbejdsgiver tillige tilrettelægge personaleadministrationen, så det sikres, at også den forvaltningsretlige regulering respekteres. Såvel de generelle forvaltningsretlige love som de uskrevne retsgrundsætninger, der opstiller krav om saglighed, proportionalitet og en konkret vurdering af den enkelte sag, skal iagttages.

I tillæg hertil skal de relevante offentlige overenskomster efterleves, med mindre opståede problemstillinger relaterer sig til den særlige regulering, som tjenestemænd er omfattet af.

De særlige ansættelsesformer, der etableres i grænseområdet mellem ansættelsesretten og socialretten, rummer endelig særlige afgrænsningsvanskeligheder for den offentlige arbejdsgiver.


I vores Ansættelses- og arbejdsretsgruppe er specialister, der gennem en længere årrække har bistået offentlige arbejdsgivere inden for alle dele af den offentlige personaleadministration. De har derfor et indgående kendskab til alle de regelsæt, der skal iagttages, når der opstår problemstillinger og behov for juridisk bistand på området.


Vi bistår bl.a., når der opstår behov i forhold til:

  • Håndtering af konkrete personalesager
  • Etablering af ændret ledelsesstruktur 
  • Etablering af offentlige samarbejder 
  • Udliciteringer og andre virksomhedsoverdragelser
  • Gennemførelse af uvildige advokatundersøgelser
  • CSR 
  • Arbejdsmiljøforhold
  • Personalepolitikker
  • Persondatabeskyttelse