IT og outsourcing

I takt med at IT fylder mere i de offentlige myndigheders hverdag, indtager IT-anskaffelser og outsourcingprojekter også en større del og dermed en større udfordring for det offentlige. Reglerne for anskaffelse og outsourcing på det offentlige område er særdeles komplekse. Det gælder både, når der skal indgås kontrakter, og når projekterne skal gennemføres.

Den teknologiske udvikling giver også særlige persondataretlige udfordringer. I kraft af at flere og flere data opbevares elektronisk, er der politisk opmærksomhed på, at reglerne overholdes. Der er bl.a. regler for udformning af persondatapolitikker, etablering af whistleblow-ordninger samt overførsel af data til centrale databaser. Særlovgivning på visse områder gør det til en udfordring at navigere rundt mellem myndighedstilladelser og samtykkekrav.

Vi har landets største gruppe af eksperter inden for IT og outsourcing. Gruppen har 15 års konkret erfaring på det offentlige område og har indgående kendskab til at arbejde for politisk styrede organisationer og myndigheder.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Systemanskaffelser, inkl. udviklingsaftaler og køb af integrerede systemer
  • Licensanskaffelser
  • Outsourcing, inkl. multisourcingprojekter
  • Ansættelsesretlige aspekter og pensionsforhold
  • IT-kontrakter 
  • Indgåelse af kontrakter med databehandlere 
  • IT-udbud
  • Transaktionssupport samt rettigheds- og tvistrelaterede forhold
  • Virksomhedsoverdragelser 
  • Persondataret