Kommunalret

Det kommunale styrelsessystem udvikler sig løbende, hvilket fører nye udfordringer eller muligheder med sig for kommunerne. Samtidig åbner lovgivningen for forskellige udformninger af den enkelte kommunes styreform.

Derudover kan kommunalfuldmagten, der udgør grundlaget for kommunernes ulovbestemte opgaver, være vanskelig at håndtere i praksis. Som bekendt er der ingen love, der præcist beskriver kommunalfuldmagtens grænser. Hertil kommer, at områdets juridiske kompleksitet for tiden øges af, at de nye statsforvaltninger, der har overtaget tilsynet med kommunerne efter kommunalreformen, stadig er ved at udvikle og udforme deres tilsynspraksis.

Vi dækker hele Danmark og har over årene rådgivet en lang række kommuner om kommunalretlige problemstillinger.


Vi rådgiver bl.a. om:


  • Styrelsesloven
  • Reglerne for kommunernes økonomi
  • Kommunalfuldmagtens rækkevidde
  • Kommunalbestyrelsens ansvar og forpligtelser
  • Tilsynsmyndighedernes praksis