Miljø, energi og klima

Den miljø- og energiretlige regulering bliver til stadighed mere omfattende og intens. Myndigheder og institutioner skal derfor jonglere med komplicerede sammenhænge.

Ved planlægning og enkeltsagsadministration skal det offentlige forholde sig til de bagvedliggende EU-regler samt tage højde for EU-domstolens dynamiske fortolkning af disse. Ofte skal der desuden nationalt ske en afstemning mellem flere regelsæt om fysisk planlægning, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse og byggeri. Endelig skal de almindelige forvaltningsretlige regler og principper inddrages.

Vi har det brede overblik over alle disse sammenhænge og kombineret med en dyb specialistviden giver dette os en all-round forståelse for området. Vi har en betydelig erfaring med at bistå offentlige myndigheder og institutioner inden for alle væsentlige områder af plan-, miljø- og energiretten.


Vi bistår bl.a. i relation til:

 • Planlovgivning og regulering af fast ejendom i øvrigt
 • Miljøreguleringen af virksomheder/forurenende aktiviteter 
 • Jordforurening og affald 
 • Vandsektorens nye og ukendte udfordringer
 • Miljøretlige forhold ved virksomhedsoverdragelse eller køb og salg af (erhvervs)ejendomme 
 • Naturbeskyttelse, ekspropriation og forvaltningsret 
 • Ansvar og erstatning
 • Tilrettelæggelsen og gennemførelsen af by- og havneomdannelser
 • Strategisk tilrettelæggelse og førelse af klagesager for alle instanser
 • Enkeltsager og efterfølgende håndhævelse af afgørelsen
 • Afklaring af principielle spørgsmål
 • Tilrettelæggelse af administrativ praksis