Rets- og voldgiftssager

Når der opstår en tvist mellem en offentlig myndighed og en virksomhed eller en privat person, er der naturligvis behov for kompetent rådgivning inden for det konkrete juridiske speciale, som tvisten vedrører. Vi lægger imidlertid også stor vægt på at sikre, at vores bistand og repræsentation i sager for offentlige myndigheder og virksomheder udføres med respekt for de krav til saglighed og hjemmel, som gælder for vores klient.

Hos Kromann Reumert finder du inden for alle faglige specialer advokater med stor erfaring inden for behandling af rets- og voldgiftssager. Vi har et mangeårigt og indgående kendskab til de formelle juridiske og praktiske rammer for, hvordan sagerne skal præsenteres for domstolene eller en voldgiftsret, og vores ekspertise som procedureadvokater er anerkendt hos disse instanser.

Vi arbejder med procedureopgaver for danske domstole på alle niveauer og har særligt erfaring med sager i Højesteret, hvor arbejdsformen stiller særlige krav til advokaten. Vores advokater har en bred erfaring i behandling af sager for voldgiftsretterne. Derudover fungerer en del af vores advokater også som voldgiftsdommere i danske og internationale voldgiftsretter.

Vi har inden for alle specialområder omfattende erfaring med at føre: 

  • Civile retssager for danske domstole (generelt og inden for specialområderne) 
  • Voldgiftssager for danske og udenlandske voldgiftsretter 
  • Sager ved EU-domstolen og bistår samtidig ved konfliktløsning