Tele­kommunikation

Outsourcing af netværksdrift til en professionel serviceudbyder indgår i mange teleselskabers og netværksoperatørers overvejelser, når de evaluerer deres driftsmodel. Netværksoutsourcing er dog en særdeles kompliceret sag, og udfordringen består typisk i at strukturere en aftale, der indebærer besparelser samtidig med, at den sikrer et incitament til øget netværksperformance.

Telecomtransaktioner udgør en væsentlig del af vores outsourcingtransaktioner, og vi har oparbejdet en betydelig erfaring inden for dette område. Vi har gennem årene rådgivet om outsourcing af drift, vedligeholdelse og udbygning af faste og mobile netværk og har bistået både danske og europæiske mobiloperatører i forbindelse med større grænseoverskridende transaktioner.

Vi tilbyder praktisk hjælp gennem hele processen fra fastlæggelse af strategi til implementering, herunder i relation til udarbejdelse af forretningsprincipper, kravspecifikation og udfærdigelse af kontrakter, som understøtter selskabets business case. Dette sikrer en holistisk tilgang til netværksændringer. Vi har mange års erfaring med at udarbejde konkrete vilkår for udbygning af mobilsites og med at anvende target levels som en incitamentsskabende faktor.

Vores rådgivning omfatter:

  • Managed services-aftaler
  • Drift og vedligeholdelse
  • Ændringer og forbedringer af netværk
  • Udbygning og kapacitetsudvidelser

Kontaktpersoner med speciale i Outsourcing