Persondata og whistleblower­ordninger

Virksomheder skal navigere og konkurrere i en verden præget af øget digitalisering, adgang til big data, cloudløsninger mv., hvor der også er store globale variationer, når det kommer til omfang og indhold af reguleringen. 

Globaliseringens og digitaliseringens påvirkning af forretningsmiljøet indebærer imidlertid ikke, at der lempes på kravene til virksomhederne fra myndighedernes side. Tværtimod. Reguleringen og bødeniveauerne øges og skærpes i et tempo, som gør det svært at følge med, og myndighederne samarbejder på tværs af grænser for at håndhæve reguleringen.

Vi rådgiver bl.a. om:

 

Persondata-hub

I vores persondata-hub finder du relevant information og holder dig opdateret om reglerne for databeskyttelsesforordningen.

 

 

Online kursus i databeskyttelses-forordningen fra A til Z

Deltag i onlinekursus hos Kromann Reumert, hvor Tina Brøgger Sørensen stiller skarpt på EU’s nye databeskyttelsesforordning og klæder dig og din virksomhed på til forordningen, der finder anvendelse fra 25. maj 2018.

 

Læs mere om og tilmeld dig onlinekurset i databeskyttelsesforordningen fra A til Z.

  

KROMANN REUMERT ON CALL

Kromann Reumert on call på din smartphone

Er din virksomhed i risiko for at blive udsat for et uanmeldt kontrolbesøg eller en ransagning fra enten danske myndigheder eller myndigheder fra EU, så giver "Kromann Reumert on call" dig mulighed for omgående at få bistand fra vores specialister. Med "Kromann Reumert on call" kan du hurtigt komme i kontakt med den rette specialist, der vil hjælpe dig trygt igennem kontrolbesøget.

 

Tilføj vores nye web-app "Kromann Reumert on call" til iOS eller Android her:

KONTAKTPERSONER MED SPECIALE I Persondata og whistleblower­ordninger