Compliance audits

Er processerne og transaktionerne i din virksomhed i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer?

Hvad er compliance audits?

En compliance audit er en testmetode, der kan afdække eventuelle lovgivningsmæssige overtrædelser i en virksomhed og fastlægge årsagen til overtrædelserne. Med en compliance audit-analyse får din virksomhed konkrete anbefalinger til, hvordan fremtidige overtrædelser kan undgås i din virksomhed. En auditanalyse kan spænde over alt fra lovgivningsmæssige krav over branchestandarder til virksomhedens interne retningslinjer.

Compliance audits er kendetegnet ved et "ja/nej"-review. Enhver handling eller transaktion, som bliver testet i en compliance audit-proces, vil med andre ord blive kvalificeret som enten compliant eller non-compliant. Slutproduktet til virksomheden vil typisk være en audit-rapport med en procentuel angivelse af virksomhedens complianceprocent inden for hvert af de testede områder. Compliance audit-rapporten vil blive ledsaget af en redegørelse for årsagerne til eventuelle non-compliance findings og konkrete anbefalinger til afhjælpning. Dette kan f.eks. være i form af forslag til ændrede forretningsgange eller tilsvarende. 

Eksempel på compliance audit

Eksempel på et compliance audit kunne f.eks. være fastlæggelse af virksomhedens datastrømme og gennemgang og vurdering af, hvorvidt oplysningerne er indsamlet og behandlet i overensstemmelse med de gældende regler, og hvilke tiltag der skal iværksættes for at opnå compliance. Dette kan f.eks. omfatte retsgrundlaget for behandling, de nødvendige aftaler med tredjemænd og tiltag for overførsel af oplysningerne til lande uden for EU. 

 

Kromann Reumerts compliance audit-team på persondataret

Hos Kromann Reumert har vi et dedikeret compliance audit-team, som har både erfaringen og redskaberne til at gennemføre effektive og omkostningsrimelige compliance audits. Vores compliance-team suppleres altid af vores interne branchespecialister inden for det relevante fagområde. På den måde sikrer vi ikke alene et retvisende resultat af de gennemførte audit tests, men er også i stand til at anvise kommercielt anvendelige løsninger, såfremt der konstateres afvigelser.

Kontakt partner Tina Brøgger Sørensen, Kromann Reumerts ekspert i compliance audits, for mere information.

Kontaktpersoner med speciale i Persondata og whistleblower­ordninger