Private client

Har du brug for en langsigtet juridisk rådgivning om familieformuen? Står du over for generationsskifte af den familieejede virksomhed, eller er der sket ændringer i familieforholdene, som kræver professionel rådgivning?
Kromann Reumerts Private Client-gruppe tilbyder højt kvalificeret rådgivning inden for privatretten. Blandt vores klienter er danske og udenlandske virksomhedsejere og privatpersoner med særlige formueforhold, professionelle fonde samt forskellige velgørende organisationer og institutioner.

I et tæt samarbejde med Kromann Reumerts øvrige specialeområder bl.a. inden for skatteret, selskabsret, fast ejendom og finansieringsret, finder vi den optimale løsning på komplicerede problemstillinger.

Vores juridiske rådgivning omfatter bl.a.:

  • Valg af formuestruktur
  • Generationsskifte
  • Internationale privatretlige forhold
  • Familieretlige (økonomiske) forhold
  • Arveret og dødsboskifteret
  • Fonde og trust
  • Umyndige

Kontaktpersoner med speciale i Private client