Ægtefællers formueforhold

Både før, under og efter et ægteskab kan der være mange forskellige økonomiske aspekter at tage stilling til – ikke mindst, hvis man er formuende eller virksomhedsejer.

Den stigende globalisering fører desuden til flere "internationale ægteskaber", hvilket let kan komplicere juraen.

Kromann Reumerts Private Client-gruppe rådgiver om alle juridiske aspekter ved ægtefællers formueforhold. Vores store internationale netværk sætter os i stand til effektivt at håndtere de juridiske udfordringer, som vore klienter møder i forbindelse med ”internationale ægteskaber”.

Rådgivning før og under ægteskab

Valg af den rigtige formueordning og formalisering af aftaler og dispositioner er afgørende i mange relationer. Private Client-gruppen rådgiver bl.a. om: 

 • Valg af formueordning
 • Pensionsrettigheder
 • Oprettelse af ægtepagter
 • Gaver mellem ægtefæller
 • Låneforhold mellem samlevere og ægtefæller
 • Samejeoverenskomster
 • Samlivskontrakter
 • Flytning til og tilbageflytning fra udlandet

Rådgivning ved separation og skilsmisse

I relation til separation og skilsmisse rådgiver og forhandler Kromann Reumerts Private Client-gruppe bl.a. om:

 • I hvilket land en ægteskabssag kan føres, og hvilket lands lov der skal anvendes
 • Ægtefællebidrag
 • Muligheden for at opnå kompensation på trods af særeje
 • Tidspunktet for fællesejets ophør og for værdiansættelsen af fællesejets aktiver
 • Værdiansættelsesproblemer – f.eks. i relation til en virksomhed
 • Fradrag for latent skat
 • Hævning af udbytte ctr. løn under bodelingen
 • Betaling for brug af aktiver under bodelingen
 • Deling af gældsposter
 • Betaling og forrentning af boslodskrav
 • Mulighed for skævdeling ved korte ægteskaber
 • Misbrugs- og vederlagskrav

Pensionsrettigheder for ægtefæller

Hvordan skal ægtefællers pensionsrettigheder behandles, når de bliver separeret, skilt eller dør?


Læs om reglerne for ægtefællers pensionsrettigheder her.


Kontaktpersoner med speciale i Private client