Dødsbobehandling

Det kan være ganske omfattende og kompliceret at behandle et dødsbo efter en formuende person. Vores Private Client-gruppe rådgiver om alle aspekter – og bistår arvinger med behandlingen – af sådanne dødsboer.


Vores rådgivning omfatter bl.a.:


 • Afkald på skifte af uskiftet bo
 • Arveafkald (med eller uden vederlag)
 • Udlevering af dødsboet
 • Realisation af aktiver
 • Stillingtagen til og håndtering af passiver
 • Værdiansættelse af aktiver
 • Fortsat udskydelse af latent skat (skattemæssig succession)
 • A conto udlodning af arv, herunder med tilbagevirkende kraft 
 • Udarbejdelse af åbningsstatus
 • Valg af rette tidspunkt for afslutning af boet (skæringsdag)
 • Udarbejdelse af boopgørelse og boselvangivelse
 • Repræsentation af arvinger i dødsboer
 • Forhandlinger og førelse af retssager om arve- og dødsboskifteretlige forhold
 • Håndtering af pensioner og livsforsikringer, herunder anfægtelse af begunstigelse
 • Repræsentation af kreditorer i (insolvente) dødsboer

Kontaktpersoner med speciale i Private client