Testamenter

Særlige formueforhold fører også til særlige overvejelser i relation til testamente. Vores Private Client-gruppe hjælper med at finde den bedste løsning, uanset om der er tale om oprettelse eller justering af et testamente.


Stadig flere formuende personer og virksomhedsejere efterlader sig aktiver i både Danmark og udlandet. Vi har med vort store internationale netværk særlige forudsætninger for at sørge for, at der også tages højde for de udenlandske aktiver og de komplikationer, som et eventuelt dødsboskifte i flere lande medfører.

Vi rådgiver bl.a. om, hvad man bør tage stilling til, når man opretter et testamente:

 • Begrænsning af arv til tvangsarv
 • Dispositioner over friarv (testationskompetence)
 • Testation i flere led (successionsrækkefølger)
 • Stedbørns forhåndssamtykke til uskiftet bo 
 • Arveafkald (med eller uden vederlag)
 • Særejeklausuler
 • Båndlæggelse
 • Den overlevende ægtefælles ret til at disponere 
 • Forebyggelse af konflikter mellem arvinger
 • Etablering af trusts
 • Fondsstiftelse
 • Livsforsikringer og pensioner

Hvad indebærer den nye arvelov?

Den nye arvelov indeholder reglerne for arvedelingen mellem ægtefælle, børn m.fl., arvehenstand og dispositionsmuligheder for en efterlevende ægtefælle, uskiftet bo, testamente m.m. 

En af de væsentligste nyskabelser i den nye arvelov, der trådte i kraft den 1. januar 2008, er den væsentligt øgede testationskompetence, herunder at tvangsarven til børn i et testamente kan begrænses ikke kun til en fjerdedel af deres arvelod i henhold til arveloven til ligelig fordeling, men yderligere til et maksimalt beløb på 1 mio. kr. (hvilket beløb reguleres årligt og i 2012 udgør 1.140.000 kr.) til hvert barn. 


Læs mere om arvelovens praktiske anvendelsesmuligheder her.

Kontaktpersoner med speciale i Private client