Umyndige

Ugifte under 18 år er umyndige, og i større økonomiske anliggender er det deres værge, der skal træffe beslutningerne på deres vegne. Det samme gælder for voksne personer med særlige behov, der er under såkaldt værgemål. Kromann Reumert rådgiver om umyndiges økonomiske anliggender.

I relation til mindreårige rådgiver vi bl.a. om:


 • Værgens ret til at disponere
 • Hvilke beslutninger, der kræver statsforvaltningens godkendelse
 • Reglerne om forvaltning af formue (kr. 75.000-grænsen)
 • Værgens aflæggelse af indtægts- og formueregnskab
 • Reglerne om anbringelse og investering af formuen
 • Mulighederne for at fravige reglerne i forbindelse med gaver og friarv
 • Midlertidige værgemål (ad hoc) – f.eks. skifteværge under dødsbobehandling 

I relation til voksne personer rådgiver vi bl.a. om:


 • Konkrete fuldmagter og generalfuldmagter
 • Betingelserne for etablering af værgemål
 • Valg af værge
 • Værgens rettigheder og forpligtelser
 • Mulighederne for gave/arveforskud
 • Reglerne om forvaltning og anbringelse af formue
 • Værgens regnskabsaflæggelse og tilsyn med værgen


Kontaktpersoner med speciale i Private client