Forlig

Ikke alle konflikter behøver at ende i retten. Ofte har virksomheder en kommerciel eller økonomisk interesse i at løse konflikten ved et forlig og dermed spare tid og penge.
Vi har betydelig erfaring med forligsforhandlinger og alternative konfliktløsningsmodeller som mediation i danske og internationale sager. Derfor kan vi hurtigt vurdere, hvordan en forhandlingsposition kan forbedres, så vi opnår den mest attraktive forligsaftale. Flere af os er også certificerede mediatorer.
I enhver konflikt drøfter vi indgående muligheder og risici ved at gennemføre sagen fremfor at indgå forlig. På den måde får vores klienter det bedst tænkelige grundlag for, i samråd med os, at beslutte, hvordan sagen bør løses.

Vi hjælper bl.a. med:
  • Risikoanalyse – både juridisk, kommerciel og økonomisk
  • Forligsforhandlinger i Danmark og internationalt
  • Muligheder for forligsforhandling med tredjemands mellemkomst, herunder i form af mediation eller retsmægling

Kontaktpersoner med speciale i Retssager og voldgift

Anders Stubbe Arndal

Managing Partner (København)
ASA@kromannreumert.com