Konfliktløsning

Når en kontrakt eller standardbetingelser skal udformes, skal der samtidig tages stilling til, hvordan en eventuel konflikt skal løses. Det kan være svært at overskue, om den bedst afgøres ved domstolene, voldgift eller en kombination af flere løsningsmodeller.

Vi involveres ofte tidligt i et forhandlingsforløb og har bred erfaring med at rådgive om fordelene og ulemperne ved forskellige konfliktløsningsmodeller, både i danske og internationale aftaler.

Vi kender de mulige scenarier ved de forskellige former for konfliktløsning og kan dermed give den mest kvalificerede anbefaling til den bedst mulige løsning. 
Vi rådgiver bl.a. om de:
  • Økonomiske implikationer forbundet med valg af konfliktløsningsform
  • Øvrige kommercielle aspekter ved den ene procesform frem for den anden
  • Særlige muligheder og udfordringer, som de forskellige konfliktløsningsformer indebærer
  • Særlige udfordringer forbundet med grænseoverskridende aftaler

Kontaktpersoner med speciale i Retssager og voldgift

Anders Stubbe Arndal

Managing Partner (København)
ASA@kromannreumert.com