Retssager

En effektiv og omkostningsbevidst behandling af retssager kræver mere end bare kendskab til de juridiske discipliner. Det er altafgørende, at sagen tilrettelægges ud fra den kommercielle sammenhæng, den er opstået i, og ud fra den enkelte virksomheds interesser.

Vi repræsenterer danske og internationale virksomheder ved alle retsinstanser – også EU-Domstolen. Vi har specialister inden for alle juridiske områder og kan altid sætte det rigtige hold til at behandle en sag grundigt og omkostningseffektivt. Flere af os har desuden erfaring som konstitueret dommer eller dommerfuldmægtig og kender dermed domstolenes arbejdsmetoder indefra.

 

Vi har indgående kendskab til domstolenes praksis. Det gør os i stand til at lægge en klar strategi for sagen og indsamle det relevante bevismateriale. Vi agerer proaktivt på sagens processuelle udvikling og foretager de nødvendige træk for at styrke klientens position undervejs.

 

Vi sikrer den bedste sagsbehandling ved at:


  • Lægge og forfølge en processtrategi
  • Tilpasse strategien under sagen, hvis nødvendigt, og løbende vurdere, om der er relevante alternativer til at gennemføre retssagen
  • Nøje tilpasse ressourcer til den konkrete sag
  • Forberede sagen effektivt og kreativt med hjælp fra relevante spidskompetencer

Kontaktpersoner med speciale i Retssager og voldgift

Anders Stubbe Arndal

Managing Partner (København)
ASA@kromannreumert.com