Corporate governance

God selskabsledelse er et overordnet begreb for en række adfærdsregulerende initiativer, som indgår i "den gode selskabsledelse" af selskaber og fonde. De senere år er der kommet mere fokus på området – også kendt som Corporate Governance. Den øgede opmærksomhed kræver aktiv stillingtagen til princippernes anvendelse i praksis.

Vores selskabsretsgruppe rådgiver om ledelsesforhold og interne regler om Corporate Governance-regulering samt betydningen for de berørte parter i praksis. Flere af vores jurister har oparbejdet praktisk erfaring gennem adskillige bestyrelsesposter, bl.a. vores formand Marianne Philip, som sidder i bestyrelsen for flere ledende danske virksomheder og er næstformand i Komitéen for God Selskabsledelse.

Med vores praktiske erfaring og specialviden hjælper vi vores klienter med at tage aktiv stilling til reglerne og principperne for god selskabsledelse, og hvordan de bedst muligt implementeres.


Vi rådgiver løbende om: 


  • Anbefalinger for god selskabsledelse, herunder udarbejdelse og implementering af retningslinjer for bl.a. bestyrelsessammensætning, evaluering mv.
  • Ledelsens forhold til selskabet, ejerne og omverdenen
  • Ledelsens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med virksomhedskøb eller –salg 
  • Risiko for ledelsesansvar 
  • Kontrakter og incitamentsprogrammer for ledelsen

Kontaktpersoner med speciale i Selskabs- og fondsret

Anders Stubbe Arndal

Managing Partner (København)
ASA@kromannreumert.com

Thomas Kaas

Partner (København)
TK@kromannreumert.com