Fonde

Fonde og selvejende institutioner er underlagt en række omfattende krav og tilsyn, der kræver indgående kendskab til, hvordan tilsynsmyndighederne arbejder, og hvordan den enkelte fond organiserer sig bedst i forhold til gældende lovgivning.

Vores specialegruppe for selskabsret har indgående erfaring med alle aspekter af fondsretten.

Vi rådgiver bl.a. om:


  • Etablering af erhvervsdrivende fonde
  • Ændring af vedtægter for fonde
  • Strukturtilpasninger, herunder sammenlægninger 
  • Corporate Governance
  • Ledelsesforhold, herunder risiko for ledelsesansvar
  • Forhandlinger med tilsynsmyndigheder, som ofte er nødvendige for at gennemføre væsentlige ændringer

Kontaktpersoner med speciale i Selskabs- og fondsret

Anders Stubbe Arndal

Managing Partner (København)
ASA@kromannreumert.com

Thomas Kaas

Partner (København)
TK@kromannreumert.com