Kapitalforhold og omstrukturering

De fleste selskaber får fra tid til anden brug for at tilpasse kapital-, selskabs- eller ejerstrukturen. Det kræver indgående kendskab til de selskabsmæssige muligheder og udfordringer i forhold til det enkelte selskab.

Vores jurister har omfattende erfaring med og viden om de selskabsretlige regler og aspekter, der skal overvejes i forbindelse med justeringer af et selskabs kapitalforhold eller planer i relation til en omstrukturering.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Omstruktureringer, f.eks. ombytning af aktier eller omstrukturering til andre selskabsformer
  • Fusioner eller spaltninger, herunder også grænseoverskridende
  • Kapitalstruktur, herunder forhøjelse- og nedsættelse af kapitalen
  • Udbytteudbetalinger
  • Likvidation
  • Lån og sikkerhedsstillelse
  • Køb og salg af egne aktier, samt indløsning

Kontaktpersoner med speciale i Selskabs- og fondsret

Anders Stubbe Arndal

Managing Partner (København)
ASA@kromannreumert.com

Thomas Kaas

Partner (København)
TK@kromannreumert.com