Aktieløn og incitaments­ordning

Danske og udenlandske virksomheder og institutioner benytter i stigende grad incitamentsordninger som en del af medarbejdernes aflønning. En incitamentsordning kan f.eks. bestå i bonus, aktier, warrants, optioner, konvertible obligationer, fantomaktier, betingede aktier, matchtingaktier mv.

Den skatteretlige behandling af medarbejderen og arbejdsgiverselskabet i en incitamentsordning er i meget betydelig grad styrende for, hvorledes incitamentsordninger struktureres.

Vores afdeling for skatter og afgifter har betydelig erfaring med at rådgive om den skatteretlige behandling af forskellige incitamentsordninger. Vi bistår virksomheder med rådgivning om den skatteretlige behandling af incitamentsordninger, som de ønsker at etablere i Danmark, dvs. rent nationale ordninger. 

I kraft af vores meget stærke internationale relationer rådgiver vi ligeledes om den skatteretlige behandling af en lang række forskellige ordninger etableret i udlandet, som ønskes tildelt medarbejdere i danske datterselskaber. 

Vi rådgiver om de udfordringer, en incitamentsordning medfører, herunder de:

  • Skatteretlige
  • Selskabsretlige 
  • Børsretlige 
  • Ansættelsesretlige


Vi bistår ligeledes med at udarbejde og implementere incitamentsordninger og rådgiver virksomheder og medarbejdere om den skatteretlige behandling af aktieløn ved ind- og udstationeringer.

Kontaktpersoner med speciale i Skatter og afgifter