Fast ejendom

En lang række skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger kan opstå, når man opfører, køber, sælger, udlejer, administrerer, bruger eller nedriver fast ejendom.

Når danske og udenlandske virksomheder etablerer ejendomsprojekter og ejendomsselskaber mv., er det desuden altid væsentligt at sikre, at der vælges en skatte- og afgiftsmæssigt optimal struktur, og dermed at sikre, at der ikke opstår uventede skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser, som kan påvirke afkast og budgetter negativt.

Vores skatteafdeling rådgiver både selskaber, erhvervsvirksomheder og privatpersoner om beskatning af fast ejendom. Vi rådgiver både i forbindelse med planlagte dispositioner og projekter og ved efterfølgende spørgsmål og tvister med skattemyndighederne eller andre. 

Vi rådgiver bl.a.: 

  • Strukturering af ejendomsprojekter og –selskaber
  • Finansiering af fast ejendom og skattemæssige afskrivninger
  • Ejendomsavancebeskatning, herunder om beskatning af helårs- og sommerboliger, forældrekøb, ekspropriation og genanbringelse af avancer mv.
  • Ejendomsbeskatning (ejendomsvurderinger, grundskyld, dækningsafgift)
  • Ejendomsværdiskat af danske og udenlandske ejendomme
  • Moms ved opførsel, køb, salg, udlejning og administration af fast ejendom
  • Tinglysningsafgift

Kontaktpersoner med speciale i Skatter og afgifter