Finansielle produkter

Ved udvikling, udbud samt køb og salg af finansielle produkter spiller den skattemæssige behandling af produkterne ofte en meget betydelig rolle.

Den skattemæssige behandling af finansielle produkter er meget kompleks, og særligt i forhold til udenlandske finansielle produkter er der meget ofte ikke taget højde for den danske skattelovgivning. 

Vores afdeling for skatteret har stor erfaring med at rådgive om finansielle produkter.


Vi består med skatterådgivning om beskatning af alle former for finansielle produkter og har betydelig erfaring med udvikling og skatteoptimering af finansielle produkter.

Kontaktpersoner med speciale i Skatter og afgifter