Køb og salg af virksomheder

Køb og salg af virksomheder kan bestå i såvel salg af ejerandele i virksomheder som salg af de enkelte aktiver og passiver i virksomheder. Køb og salg af virksomheder kan omfatte såvel rent nationale transaktioner som internationale transaktioner. Ofte er sådanne transaktioner forbundet med stor kompleksitet. 

Vores skatteafdeling har mange års erfaring med at rådgive om køb og salg af virksomheder. Vores klienter omfatter såvel industrielle som finansielle købere samt sælgere af virksomheder. 


Vi bistår med:

  • Skattemæssig salgsmodning
  • Skattemæssig gennemgang af targetselskabet
  • Tilrettelæggelse af fremtidig koncernstruktur
  • Skattemæssig tilrettelæggelse af finansieringsstruktur
  • Udarbejdelse af anmeldelser og ansøgninger til skattemyndighederne
  • Øvrig skatterådgivning forbundet med køb og salg af virksomheder 

Kontaktpersoner med speciale i Skatter og afgifter