Koncern­beskatning

Selskaber og koncerner må navigere i forhold til stadig mere komplekse skatteregler, der løbende ændres. 

De skatteretlige konsekvenser og muligheder er derfor et centralt parameter, når en lang række centrale forhold skal besluttes. Det gælder eksempelvis ved omstrukturering, tilpasning af kapitalstruktur og ved opstart af nye aktiviteter.

Vores afdeling for skatteret har mange års erfaring med at rådgive om alle aspekter vedrørende koncernbeskatning. 

Vi bistår selskaber og koncerner med skatterådgivning om:

  • Sambeskatning
  • Holdingselskaber
  • Omstruktureringer
  • Selskabsetablering
  • Finansieringsstruktur
  • Rekonstruktion
  • Kapitaltilførsel 
  • Skatteplanlægning

Kontaktpersoner med speciale i Skatter og afgifter