Moms, told og afgifter

Moms, told og afgifter spiller en stadig stigende rolle for danske og udenlandske virksomheder og kan udgøre en væsentlig udgiftspost.

Samtidig er det et af de områder, hvor der konstant sker ændringer og tilpasninger i den allerede komplekse lovgivning, og hvor det også er nødvendigt med et indgående kendskab til blandt andet EU-retten.

Både i forbindelse med opstart og udførelse af nye aktiviteter og ved den løbende drift er det derfor relevant for alle virksomheder at sikre sig, at de overholder de gældende regler uden at snyde sig selv eller deres kunder og samhandelspartnere.

Vores afdeling for skatteret rådgiver generelt om moms, told og afgifter. Vi bistår virksomheder med at sikre at de overholder de gældende regler og med gennemgang af påtænkte transaktioner og igangværende aktiviteter, så disse kan tilrettelægges på en både korrekt og hensigtsmæssig måde.

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Moms i forbindelse med køb og salg af virksomheder
  • Moms ved opførsel, køb, salg, udlejning og administration af fast ejendom 
  • Moms af finansielle transaktioner
  • Moms og afgifter ved opstart af virksomhed
  • Optimering af virksomhedsstrukturer
  • Moms, told og afgifter ved international handel
  • Energi- og punktafgifter

Kontaktpersoner med speciale i Skatter og afgifter