Rekonstruktion

For selskaber, virksomheder og personer, der har realiseret større underskud, eller som har større gældsposter, vil det ofte være relevant at overveje mulighederne for en rekapitalisering eller rekonstruktion.

En sådan rekonstruktion kan f.eks. gennemføres i form af en gældseftergivelse ved kapitalindskud, herunder konvertering af gæld og andre kapitaltilpasninger eller ved optagelse af lån mv. Der kan desuden efter omstændighederne være behov for at lukke eller frasælge aktiviteter eller for at opløse et selskab ved likvidation eller konkurs.

I hvert enkelt tilfælde er det vigtigt for den pågældende virksomhed eller person, at en rekapitalisering eller rekonstruktion også skattemæssigt gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde. Det er væsentligt, at skattemæssige underskud og tabsfradrag sikres bedst muligt, og at der ikke indtræder negative skattemæssige konsekvenser i form af f.eks. beskatning af kursgevinster eller begrænsninger i rentefradrag mv.

Vores skatteafdeling bistår danske og udenlandske virksomheder og deres ejerkreds med at vurdere de skattemæssige forhold i forbindelse med rekonstruktioner og rekapitaliseringer.

Vi rådgiver om: 

  • Valg af løsningsmodel
  • De konkrete faldgruber og muligheder
  • Gennemførelse af rekonstruktioner og rekapitaliseringer 


Vi udarbejder relevant dokumentation og varetager kontakt til kreditorer og myndigheder m.fl. 


Vi bistår desuden med at vurdere skatte- og afgiftsmæssige forhold i forbindelse med konkurs og anden insolvensbehandling.

Kontaktpersoner med speciale i Skatter og afgifter