Blokader og strejker

Rederier og skibe kan blive udsat for blokader eller strejker fra den internationale transportarbejderforening ITF eller lokale fagforeninger. I en sådan situation vil rederiet ofte være undergivet et betydeligt kommercielt pres og udsat for risiko for at lide store tab. 

Vores eksperter har igennem mange år specialiseret sig i at rådgive rederier, der bliver mødt med aktioner som blokader og strejker. 

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Trusler om blokader og strejker over for skibe, der anløber danske havne
  • Fagretlige tvister ved sådanne akitoner mod skibe og/eller stevedorefirmaer
  • Erstatning for uretmæssige blokader, strejker og sympatiaktioner
  • Hvorvidt aftaler indgået i forbindelse med sådanne aktioner er gyldige

Kontaktpersoner med speciale i Sø- og transportret