Certeparti og andre kontraktforhold vedr. skibe

Til brug for at slutte aftale om befragtning af skib findes et stort antal standardkontrakter og specialklausuler, som anvendes i bestemte former for fart og afhængig af typen af gods, der skal transporteres. Fragten eller hyren, der skal betales under et certeparti, kan være meget stor, og risikoen for at ifalde erstatningsansvar i tilfælde af skade på skib eller gods, kan være betydelig. Det er derfor ofte relevant at søge juridisk bistand, når et certeparti skal sluttes. 

Kromann Reumert har indgående erfaring med at rådgive om befragtningsvilkår, certepartiformer og med at udarbejde rider-clauses. 

 

Med særlig ekspertise og indsigt på området kan vi derfor sikre vores klienter specialrådgivning, der tager højde for de relevante risici – ikke mindst i et internationalt perspektiv.

Kontaktpersoner med speciale i Sø- og transportret