Etablering af rederivirksomhed og skibsregistrering

Registrering af et skib kan være en kompliceret proces, idet skib og ejer skal opfylde visse betingelser i Danmark. 


Vi bistår med alle dele af forløbet både i relation til kontakt med myndigheder og udarbejdelse af dokumentation. Tilsvarende gælder etablering af selskaber i Danmark og managementforhold. Dette sker ofte i samarbejde med vores skibsfinansieringsspecialister.

Kontaktpersoner med speciale i Sø- og transportret