Kollisioner og bjærgninger

Når skibe kolliderer, grundstøder eller på anden vis havarerer, skal der ofte handles hurtigt. Det er af afgørende betydning, at der straks indsamles alle relevante oplysninger til belysning af hændelsesforløbet. Samtidig skal det overvejes, om det er relevant straks at tage retlige skridt for at skabe jurisdiktion i et bestemt land med henblik på at afskære modparten fra at anlægge sag i anden jurisdiktion.

Kromann Reumerts sø- og transportrets team har indgående erfaring med at yde juridisk rådgivning i forbindelse med kollisioner, andre typer havarier samt bjærgninger.

Med vores erfaring sikrer vi, at der indhentes relevante oplysninger fra skibets instrumenter og besætning i timerne efter hændelsen, f.eks. optagelser af radarbilleder, radiokommunikation mv. fra myndigheder.

Vi har endvidere omfattende erfaring med diverse jurisdiktionsspørgsmål og kan derfor hurtigt rådgive om, om og i givet fald hvor det er relevant evt. at indlede retlige skridt for at sikre den bedste retsstilling.

Kontaktpersoner med speciale i Sø- og transportret