Lasteskader

Godstransport kan være en kompliceret proces. Ofte er der involveret mange virksomheder i forskellige lande. Hvis godset bliver skadet, bortkommer eller forsinkes, er det vigtigt, at der handles hurtigt og korrekt.


Kromann Reumert er højt specialiseret inden for rådgivning og konfliktløsning af lasteskadesager. Vi har oparbejdet betydelig erfaring inden for alle transportformer. Vores klienter omfatter vareejere, transportører og forsikringsselskaber.

Vi rådgiver bl.a. om:


  • Aftaleindgåelse og afdækning af risiko, herunder forsikring
  • Effektiv sagsbehandling, herunder bevissikring
  • Ansvars- og forsikringsretlige spørgsmål
  • Erstatnings- og regressager mellem vareejer/forsikringsselskab og transportør 
  • Konfliktløsning, herunder voldgifts- og retssager

 

Kontaktpersoner med speciale i Sø- og transportret