Skibsbygningskontrakt, ombygning og reparation

En succesfuld nybygning eller ombygning af et skib kræver et grundigt forarbejde. 

Vi rådgivninger om og medvirker ved forhandling af sådanne projekter og den type tvister, som kan opstå i forbindelse hermed. Tilsvarende har vi omfattende erfaring med reparationskontrakter.

Kontaktpersoner med speciale i Sø- og transportret