Sø- og transport­forsikring

Forsikring af varer under transport, skibes kaskoforsikringer og ansvarsforsikring af rederier, befragtere og transportører tegnes som oftest på baggrund af standardvilkår, som kan give anledning til fortolkningstvivl i konkrete skadessager. Ved tegning af forsikring kan der endvidere opstå spørgsmål om valg af tillægsdækninger og anvendelsen af særlige klausuler.

Kromann Reumert har i flere generationer rådgivet både marineforsikringsselskaber og P&I-klubber, rederier, befragtere samt eksportører og importører af varer om alle former for spørgsmål vedrørende sø- og transportforsikring.

På baggrund af vores betydelige erfaring med juridiske spørgsmål inden for marineforsikring kan vi give hurtig og relevant rådgivning om alle typer af fortolkningsspørgsmål inden for specialet.

Vi rådgiver desuden om hensigtsmæssigt valg af forsikring, herunder vedrørende eventuelle tillægsdækninger og særlige klausuler. Endvidere bistår vi i dækningstvister.

Kontaktpersoner med speciale i Sø- og transportret