Medier og entertainment

Vi har omfattende erfaring med at rådgive forlagsbranchen om:
 
  • Forlagsaftaler
  • Juridiske tvister vedrørende udgivne værker
  • Overdragelse af rettigheder til værker
  • Digital udnyttelse af værker
  • Markedsføringsretlige spørgsmål

Vi har desuden erfaring med at rådgive dagblade, magasiner, radio, TV, film og andre medier om juridiske forhold, herunder om:

  • Aftaler om overdragelse og udnyttelse af rettigheder
  • Tvister vedrørende rettigheder til artikler, programmer mv.
  • Injurier

Indsigt i branchen

Vi har omfattende erfaring med de juridiske problemstillinger, der knytter sig til den digitale udvikling og New Media, herunder udnyttelse af materiale på internettet, på mobile medier mv.

I samarbejde med Kromann Reumerts erhvervsretlige afdelinger har vi desuden bistået en række medie- og underholdningsvirksomheder i forbindelse med selskabsetablering i Danmark og køb og salg af virksomheder.

Vores indsigt og kendskab til juridiske og kommercielle problemer inden for medie- og underholdningsbranchen giver os mulighed for at give en præcis og værdiskabende rådgivning i forbindelse med transaktioner på området. Vi bistår blandt andet i forbindelse med due diligence, forhandlinger og udarbejdelse af overdragelsesaftaler og aktionæroverenskomster.


Kontaktpersoner med speciale i Sport, medier og entertainment